Introductie

Otravo is een van de grootste online reisbedrijven van de wereld en in Nederland bekend van merken zoals vliegtickets.nl en wtc.nl. Wereldwijd maken jaarlijkse 3 miljoen klanten in meer dan 50 verschillende landen gebruik van een van de oplossingen van Otravo.

Uitdaging

Otravo zet verschillende online marketingkanalen in zoals Google, Facebook, affiliate marketing, video- en display advertising. De effectiviteit van deze marketing kanalen wordt bepaald op basis van het last click model. Het ontbreekt aan een integrale manier op de effectiviteit van marketing campagnes over alle fasen van de Customer Journey te bepalen. Hierdoor wordt er sterk gefocust op sales kanalen en binnen deze kanalen is er een sterke concurrentie met andere merken.

Oplossing

Via het MAGIC model hebben we de verschillende KPI’s in de Customer Journey van Otravo in kaart gebracht. Op basis van een conversie attributie analyse hebben we inzicht gecreëerd in het rendement van het marketing budget over alle Customer Journey fasen heen. Door het doen van experimenten zijn we vervolgens in staat gebleken om slecht presterende campagnes te stoppen en succesvolle campagne uit te bouwen.

Sander van Veen, Head of marketing & yield: “Door de analyse van Amsterdam Web Consulting hebben we veel mediabudget per maand kunnen besparen bij een gelijkblijvende omzet”.