PRIJS OPTIMALISATIE ANALYSE

Wat is de uitdaging?

Veel bedrijven veranderen hun prijs wanneer de concurrentie dat ook doet. Maar weet je wel in hoeverre jouw prijs jouw resultaat beïnvloedt? Door inzichtelijk te maken wat de relatie is tussen jouw prijs en jouw marketing KPI’s, kun je de juiste prijsstrategie bepalen om je winstgevendheid te verbeteren.

Hoe gaan we te werk?

Allereerst is het belangrijk om te bepalen welke marketing KPI’s voor jouw business belangrijk zijn. Voorbeelden van marketing KPI’s zijn: omzet, aantal transacties, aantal klanten en marktaandeel. Daarnaast brengen we alle variabelen in kaart die deze marketing KPI’s beïnvloeden. Naast de prijs, kijken we naar variabelen zoals de hoogte van het mediabudget, seizoensinvloeden en belangrijke marketing gebeurtenissen zoals Black Friday en Kerstmis. Eventueel nemen we ook mee wat de belangrijkste concurrenten voor prijzen voeren.

Vervolgens ontwikkelen we een prijselasticiteit model om te bepalen wat de relatie is tussen jouw marketing KPI’s en de prijs van jouw product(en). We voeden het model met alle variabelen en trainen het model op basis van historische data. Door vervolgens de ‘gevoeligheid’ te bepalen, kunnen we voor verschillende prijsstrategieën bepalen wat het verwachte resultaat is.  Op basis van deze prijselasticiteit bepalen we tenslotte bij welke prijsstrategie jouw marketing KPI’s het hoogst zijn.

Hoe zet je dit in de praktijk in?

Een belangrijke doelstelling van deze analyse is om de winstgevendheid te verhogen door een meer optimale prijs strategie te voeren. Deze prijsstrategie is vaak onderdeel van een strategisch marketing plan die aan het begin van het jaar of begin van een campagne wordt ontwikkeld. Daarnaast kan het prijselasticiteit model ingezet worden om realtime het prijspeil van jouw producten te bepalen.

Bij wie hebben we dit eerder gedaan?

Wil je hier meer weten over deze oplossing?

Neem contact met ons op