Marketing voorspelmodel

Wil je graag weten of je jouw marketing doelstelling gaat halen aan het eind van het jaar? Of wil je een marketingplan maken om komend jaar precies het aantal producten te verkopen dat je op voorraad hebt? Dan is het marketing voorspelmodel precies wat je nodig hebt.

Hoe gaan we te werk?

1. MAGIC workshop

Allereerst in het belangrijk om jouw business en bijbehorende marketing KPI’s goed te begrijpen. In een workshop behandelen we via het MAGIC model vijf strategische vraagstukken om jouw marketing strategie in kaart te brengen. Uitkomst van deze fase is een scherp beeld van de doelstellingen en KPI’s van jouw marketing organisatie. 

 2. Data verzameling

Als tweede gaan we de data verzamelen die nodig is voor het marketing voorspelmodel. Allereerst verzamelen we alle data om jouw KPI’s (zoals conversies) over een langere periode terug in te tijd te kunnen meten. Vervolgens brengen we alle factoren in kaart die deze conversies beïnvloeden, zoals inzet van media, reductie van je prijs of inzet van andere marketing instrumenten.

3. Wiskundig model

Vervolgens ontwikkelen we een wiskundig model om te bepalen wat de relatie is tussen je resultaat (zoals conversies) en de marketing inspanning die dit resultaat beïnvloeden. We kijken hierbij naar factoren zoals media inzet, prijs, het weer en campagnes zoals Black Friday. Daarnaast houden we rekening met seizoenspatronen.  

4. Marketing advies

Op basis van je huidige marketingplan voorspellen we vervolgens wat je verwachte verwachte resultaat is. Dit doen we voor verschillende KPI’s (zoals conversies) en voor verschillende tijdsperiodes (zoals maand, kwartaal en jaar). Daarnaast voorspellen we voor drie verschillende marketingscenario’s wat het verwachte resultaat is voor jouw KPI.

Voorbeelden van deze analyse

Wat levert het op?

Een belangrijke doelstelling van dit model is om zo efficient mogelijk om te gaan met je marketing middelen. Door tijdig te weten hoeveel producten je verkoopt kun je tijdig je marketingplan aanpassen en voorkomen dat aan het eind van het jaar veel producten over hebt.

Bij wie hebben we dit eerder gedaan?

Wil je hier meer over weten?

Vraag brochure aan Neem contact op