MAGIC © model

Het MAGIC model bestaat uit vijf letters, corresponderend met de vijf vragen die beantwoord worden in de aanpak van Amsterdam Web Consulting om te komen tot jouw digitale marketing strategie.

1. Message

Als eerste gaan we aan de slag om jouw communicatie strategie te bepalen. Dus welke boodschap wil je eigenlijk vertellen aan je nieuwe en huidige klanten. Vaak heeft een organisatie al een duidelijk beeld welke boodschap zij wil verkondigen. Echter ontbreekt het soms aan een scherpe onderverdeling van deze boodschap naar de verschillende fasen in het aankoop proces. Zo zal je een nieuwe klant op een andere manier moeten benaderen dan een bestaande klant. Wanneer je niet dit niet op orde hebt, ligt het risico op de loer dat de boodschap te algemeen is gedefinieerd en daardoor minder effectief zal zijn. In een workshop gaan we via een aantal oefeningen aan de slag om de communicatie strategie veel fijnmaziger op te stellen. Als uitkomst van deze dag willen we de boodschap uitgesplitst hebben naar de verschillende fasen in het aankoop proces.

2. Audience

Op basis de verschillende fasen van het aankoop proces (vaak wordt het See, Think, Do, Care model gebruikt van Google) zijn er eigenlijk al vier doelgroep gedefinieerd. Als verdere verdieping op deze vier doelgroepen willen we een aantal sub doelgroepen definieren. Op basis van beschikbare data over de huidige klanten (vaak uit Google Analytics) wordt geanalyseerd wat het gedrag is van deze bestaande klanten. Dit wordt verder aangevuld met andere beschikbare data over mogelijke nieuwe klanten. Deze data wordt gecombineerd en in een interactieve workshop gaan we actief aan de slag met deze klant inzichten om gerichte keuzes te maken over de sub doelgroepen die het meest interessant zijn voor jouw bedrijf.

3. Goal

Nadat helder is welke boodschap je aan welke doelgroep(en) wilt vertellen, is het belangrijk om te bepalen wat het doel is van elke boodschap in het aankoop proces. Wederom volgen we het See, Think, Do, Care model om vervolgens per fase van het aankoopproces een duidelijke KPI te kiezen. Hieronder een voorbeeld van verschillende KPIs per fase van het aankoop proces.

Deze KPI wordt vervolgens verder ingevuld op basis van de strategische doelstellingen van een bedrijf. Wil je bijvoorbeeld veel investeren in toekomstige groei van je bedrijf, dan is het logisch op in te zetten op (naams-)bekendheid. Wil je meer korte termijn resultaat realiseren, dan zal de focus veel meer komen te liggen op verkoop. Uiteindelijk rolt uit deze stap een heldere doelstelling per fase van het aankoopproces.

4. Investment

Een belangrijke vraag die dan beantwoord dient te worden, is hoeveel budget er nodig is om de doelstelling(en) uit de vorige stap te behalen. Op basis van historische resultaten (uit bijvoorbeeld Google Analytics) wordt doorgerekend welke budget er per fase van het aankoop proces nodig is. Vervolgens wordt een plan voor een jaar opgesteld, dat vervolgens verder is opgesplitst in kwartalen en maanden.

5. Channels

Tenslotte is het belangrijk om te weten welke marketing kanalen ingezet moeten worden om de doelstellingen te halen. Wederom wordt hierin een onderscheid gemaakt in de vier verschillende fasen van het See, Think, Do, Care model. Vervolgens wordt op basis van de verschillende conversie attributie modellen in Google Analytics per fase van het aankoopproces bepaald welke kanalen het meest effectief zijn en hoeveel geïnvesteerd moet worden in welke kanaal om de doelstellingen te behalen.